• عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید

جدیدترین محصولات فایلی

مقاله حسابداری شماره( 169 ) شناسایی شاخص های بانک های در معرض بحران ورشکستگی بر اساس روش تحلیل تم_دانشگاه تهران_سال 1400

مقاله حسابداری شماره( 169 ) شناسایی شاخص های بانک های در معرض بحران ورشکستگی بر اساس روش تحلیل تم_دانشگاه تهران_سال 1400

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:مقاله حسابداری شماره( 169 ) شناسایی شاخص های بانک های در معرض بحران ورشکستگی بر اساس روش تحلیل تم_دانشگاه تهران_سال 1400 فرمت:pdf تعداد صفحات:36 ...

9,000 تومان
8,550 تومان

مقاله حسابداری شماره( 168 ) اثر بخشی ارزش های انگیزشی شو آرتز و اخلاق حرفه ای حسابداری بر گزارشگری مالی متقلبانه_دانشگاه تهران_سال 1400

مقاله حسابداری شماره( 168 ) اثر بخشی ارزش های انگیزشی شو آرتز و اخلاق حرفه ای حسابداری بر گزارشگری مالی متقلبانه_دانشگاه تهران_سال 1400

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:مقاله حسابداری شماره( 168 ) اثر بخشی ارزش های انگیزشی شو آرتز و اخلاق حرفه ای حسابداری بر گزارشگری مالی متقلبانه_دانشگاه تهران_سال 1400 فرمت:pdf تعداد صفحات:24 ...

8,000 تومان
7,600 تومان

جزوه اصول حسابداری1_عبدالکریم مقدم ، علی شفیع زاده

جزوه اصول حسابداری1_عبدالکریم مقدم ، علی شفیع زاده

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه اصول حسابداری( 1 )_عبدالکریم مقدم ، علی شفیع زاده فرمت:pdf تعداد صفحات:238 ...

13,000 تومان
11,700 تومان

جزوه استاتیک دکتر گودرزی دانشگاه امیرکبیر

جزوه استاتیک دکتر گودرزی دانشگاه امیرکبیر

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه استاتیک دکتر گودرزی دانشگاه امیرکبیر فرمت:pdf تعداد صفحات:72 ...

12,000 تومان
11,400 تومان

قانون بودجه سال 1400 کل کشور

قانون بودجه سال 1400 کل کشور

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:قانون بودجه سال 1400 کل کشور تعداد صفحات:127 فرمت:pdf ...

10,000 تومان
9,000 تومان

مقاله حسابداری شماره( 171 )توانایی مدیریتی و ارزش نهایی وجوه نقد_دانشگاه تهران_سال 1400

مقاله حسابداری شماره( 171 )توانایی مدیریتی و ارزش نهایی وجوه نقد_دانشگاه تهران_سال 1400

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:مقاله حسابداری شماره( 171 )توانایی مدیریتی و ارزش نهایی وجوه نقد_دانشگاه تهران_سال 1400 فرمت:pdf   ...

8,500 تومان
8,075 تومان

جزوه یا خلاصه ارتباطات و نوآوری(مهناز محمدزاده)

جزوه یا خلاصه ارتباطات و نوآوری(مهناز محمدزاده)

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه یا خلاصه ارتباطات و نوآوری(مهناز محمدزاده) فرمت:pdf تعداد صفحات:146 ...

10,000 تومان
9,500 تومان

جزوه یا خلاصه آلودگی محیط زیست(غلامرضا بخشی خانیکی)

جزوه یا خلاصه آلودگی محیط زیست(غلامرضا بخشی خانیکی)

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه یا خلاصه آلودگی محیط زیست(غلامرضا بخشی خانیکی) فرمت:pdf تعداد صفحات:190 ...

12,000 تومان
11,400 تومان

جزوه یا خلاصه حقوق ثبت ( نکات کلیدی و مهم )غلامرضا شهری

جزوه یا خلاصه حقوق ثبت ( نکات کلیدی و مهم )غلامرضا شهری

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه یا خلاصه حقوق ثبت ( نکات کلیدی و مهم )غلامرضا شهری فرمت:pdf   ...

6,000 تومان
5,700 تومان

جزوه یا خلاصه رشد حرکتی(فرناز ترابی)

جزوه یا خلاصه رشد حرکتی(فرناز ترابی)

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه یا خلاصه رشد حرکتی(فرناز ترابی) فرمت:pdf تعداد صفحات:280 ...

14,000 تومان
12,600 تومان

جزوه یا خلاصه روش تحقیق رایانه ای(سید حمید حسینی)

جزوه یا خلاصه روش تحقیق رایانه ای(سید حمید حسینی)

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه یا خلاصه روش تحقیق رایانه ای(سید حمید حسینی) فرمت:pdf تعداد صفحات:173 ...

11,000 تومان
10,450 تومان

جزوه یا خلاصه هندسه کاربردی(امیر سامان محسنی)

جزوه یا خلاصه هندسه کاربردی(امیر سامان محسنی)

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه یا خلاصه هندسه کاربردی(امیر سامان محسنی) فرمت:pdf تعداد صفحات:329 ...

14,000 تومان
13,300 تومان

فلوکس فایل

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما