• عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید

جدیدترین محصولات فایلی

جزوه یا خلاصه سیستم اطلاعات مدیریت ( مدل سازی اطلاعات )دکتر علی رضائیان

جزوه یا خلاصه سیستم اطلاعات مدیریت ( مدل سازی اطلاعات )دکتر علی رضائیان

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه یا خلاصه سیستم اطلاعات مدیریت ( مدل سازی اطلاعات ) مولف:دکتر علی رضائیان فرمت:pdf   ...

10,000 تومان
9,500 تومان

جزوه یا خلاصه کلیات فلسفه دکتر اصغر دادبه

جزوه یا خلاصه کلیات فلسفه دکتر اصغر دادبه

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه یا خلاصه کلیات فلسفه دکتر اصغر دادبه فرمت:pdf تعداد صفحات:271 ...

13,000 تومان
12,350 تومان

جزوه یا خلاصه مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند

جزوه یا خلاصه مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه یا خلاصه مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند فرمت:pdf تعداد صفحات:29 ...

8,000 تومان
7,600 تومان

مقاله حسابداری شماره( 174 ) عوامل مؤثر بر قضاوت( اخلاقی )حسابرسان و فشارهای وارده بر آنها

مقاله حسابداری شماره( 174 ) عوامل مؤثر بر قضاوت( اخلاقی )حسابرسان و فشارهای وارده بر آنها

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:مقاله حسابداری شماره( 174 ) عوامل مؤثر بر قضاوت( اخلاقی )حسابرسان و فشارهای وارده بر آنها دانشگاه تهران سال 1400 فرمت:pdf تعداد صفحات:27 ...

7,000 تومان
6,650 تومان

مقاله حسابداری شماره( 172 )نقش تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان بر افشای اسرار مالی و غیر مالی

مقاله حسابداری شماره( 172 )نقش تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان بر افشای اسرار مالی و غیر مالی

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:مقاله حسابداری شماره( 172 )نقش تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان بر افشای اسرار مالی و غیر مالی دانشگاه تهران سال 1400 فرمت:pdf تعداد صفحات:24 ...

7,000 تومان
6,650 تومان

مقاله حسابداری شماره( 173 ) ارائه مدلی جامع از اهمیت نسبی شاخص های حسابداری زیست محیطی با استفاده از معادلات ساختاری

مقاله حسابداری شماره( 173 ) ارائه مدلی جامع از اهمیت نسبی شاخص های حسابداری زیست محیطی با استفاده از معادلات ساختاری

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:مقاله حسابداری شماره( 173 ) ارائه مدلی جامع از اهمیت نسبی شاخص های حسابداری زیست محیطی با استفاده از معادلات ساختاری دانشگاه تهران سال 1400 فرمت:pdf تعداد صفحات:33 ...

7,000 تومان
6,300 تومان

جزوه مباحث جاری حسابداری مهدی مشکی

جزوه مباحث جاری حسابداری مهدی مشکی

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه مباحث جاری حسابداری مهدی مشکی فرمت:pdf تعداد صفحات:44 ...

8,000 تومان
7,600 تومان

جزوه اقتصاد خورد 1 نوشته چارلز موریس و اون فیلیپس(تهیه کننده دکتر محمد لشکری)

جزوه اقتصاد خورد 1 نوشته چارلز موریس و اون فیلیپس(تهیه کننده دکتر محمد لشکری)

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه اقتصاد خورد 1 منبع درس:تحلیل اقتصادی نوشته:چارلز موریس و اون فیلیپس تهیه کننده:دکتر محمد لشکری دانشگاه تهران تعداد صفحات:468 فرمت:pdf ...

14,000 تومان
13,300 تومان

حل مسائل جزوه حسابداری صنعتی3 جمشید اسکندری

حل مسائل جزوه حسابداری صنعتی3 جمشید اسکندری

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:حل مسائل جزوه حسابداری صنعتی3 جمشید اسکندری فرمت:pdf تعداد صفحات:80 ...

10,000 تومان
9,000 تومان

حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی(چاپ 1400)

حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی(چاپ 1400)

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی(چاپ 1400) فرمت:pdf تعداد صفحات:256 ...

14,000 تومان
13,300 تومان

تحقیق در عملیات 1 دکتر عادل آذر

تحقیق در عملیات 1  دکتر عادل آذر

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:تحقیق در عملیات 1 دکتر عادل آذر فرمت:pdf تعداد صفحات:239 ...

14,000 تومان
13,300 تومان

مقاله حسابداری شماره( 170 ) بررسی اثر اخبار پیش بینی سود مدیریت بر قابلیت پیش بینی سود و اختلالات افشاء_دانشگاه تهران_سال 1400

مقاله حسابداری شماره( 170 ) بررسی اثر اخبار پیش بینی سود مدیریت بر قابلیت پیش بینی سود و اختلالات افشاء_دانشگاه تهران_سال 1400

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:مقاله حسابداری شماره( 170 ) بررسی اثر اخبار پیش بینی سود مدیریت بر قابلیت پیش بینی سود و اختلالات افشاء_دانشگاه تهران_سال 1400 فرمت:pdf تعداد صفحات:36 ...

9,000 تومان
8,550 تومان

فلوکس فایل

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما