• عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید

جدیدترین محصولات فایلی

ترجمه کتاب استاتیک مریام ویراست7

ترجمه کتاب استاتیک مریام ویراست7

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:ترجمه کتاب استاتیک مریام ویراست7 فرمت:pdf تعداد صفحات:297 ...

15,000 تومان
13,500 تومان

جزوه یا خلاصه نحو کاربردی مولف سید احمد امام زاده و محمد رضا میرزانیا

جزوه یا خلاصه نحو کاربردی مولف سید احمد امام زاده و محمد رضا میرزانیا

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه یا خلاصه نحو کاربردی مولف سید احمد امام زاده و محمد رضا میرزانیا فرمت:pdf تعداد صفحات:231 ...

13,000 تومان
11,700 تومان

جزوه یا خلاصه اخلاق زیستی مولف دکتر امیر عباس مینایی فر

جزوه یا خلاصه اخلاق زیستی مولف دکتر امیر عباس مینایی فر

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه یا خلاصه اخلاق زیستی مولف دکتر امیر عباس مینایی فر فرمت:pdf تعداد صفحات:133 ...

12,000 تومان
10,800 تومان

جزوه یا خلاصه ارتباطات و توسعه مولف فرحناز مصطفوی کهنگی

جزوه یا خلاصه ارتباطات و توسعه مولف فرحناز مصطفوی کهنگی

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه یا خلاصه ارتباطات و توسعه مولف فرحناز مصطفوی کهنگی فرمت:pdf تعداد صفحات:184 ...

12,000 تومان
10,800 تومان

جزوه یا خلاصه اقتصاد صنعتی مولف فرهاد خدادادکاشی

جزوه یا خلاصه اقتصاد صنعتی مولف فرهاد خدادادکاشی

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه یا خلاصه اقتصاد صنعتی مولف فرهاد خدادادکاشی فرمت:pdf تعداد صفحات:219 ...

24,000 تومان
12,000 تومان

جزوه یا خلاصه بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران ( نوآوری در بخش دولتی )مولف محمد جواد حضوری

جزوه یا خلاصه بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران ( نوآوری در بخش دولتی )مولف محمد جواد حضوری

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه یا خلاصه بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران ( نوآوری در بخش دولتی )مولف محمد جواد حضوری فرمت:pdf تعداد صفحات:34 ...

12,000 تومان
6,600 تومان

جزوه یا خلاصه چارچوب مفاهیم گزارشگری مالی مولف سید محمود شیری

جزوه یا خلاصه چارچوب مفاهیم گزارشگری مالی مولف سید محمود شیری

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه یا خلاصه چارچوب مفاهیم گزارشگری مالی مولف سید محمود شیری فرمت:pdf تعداد صفحات:79 ...

16,000 تومان
8,000 تومان

جزوه یا خلاصه حقوق بین المللی و ارتباطات مولف فرحناز مصطفوی کهنگی

جزوه یا خلاصه حقوق بین المللی و ارتباطات مولف فرحناز مصطفوی کهنگی

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه یا خلاصه حقوق بین المللی و ارتباطات مولف فرحناز مصطفوی کهنگی فرمت:pdf تعداد صفحات:194 ...

12,000 تومان
10,200 تومان

جزوه یا خلاصه روش تحقیق معماری مولف حمیدرضا عامری، ساناز لیتکوهی، حیدر جهان بخش

جزوه یا خلاصه روش تحقیق معماری مولف حمیدرضا عامری، ساناز لیتکوهی، حیدر جهان بخش

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه یا خلاصه روش تحقیق معماری مولف حمیدرضا عامری، ساناز لیتکوهی، حیدر جهان بخش فرمت:pdf تعداد صفحات:131 ...

11,000 تومان
9,900 تومان

جزوه یا خلاصه مبانی فیزیولوژی گیاهی مولف دکتر بهروز صالحی اسکندری و دکتر منصور خراتی کوپایی

جزوه یا خلاصه مبانی فیزیولوژی گیاهی مولف دکتر بهروز صالحی اسکندری و دکتر منصور خراتی کوپایی

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. نام فایل:جزوه یا خلاصه مبانی فیزیولوژی گیاهی مولف دکتر بهروز صالحی اسکندری و دکتر منصور خراتی کوپایی فرمت:pdf تعداد صفحات:204 ...

12,000 تومان
10,200 تومان

ترجمه فارسی تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه اثر جان مورفی به ترجمه کامیار فراهانی فرد

ترجمه فارسی تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه اثر جان مورفی به ترجمه کامیار فراهانی فرد

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد. ...

30,000 تومان
15,000 تومان

کتاب ارتباطات بازاریابی مولف محمد میمند، جمشید سالار و امیر مقدمی

کتاب ارتباطات بازاریابی مولف محمد میمند، جمشید سالار و امیر مقدمی

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال خواهد شد.    نام فایل:کتاب ارتباطات بازاریابی مولف محمد میمند، جمشید سالار و امیر مقدمی فرمت:pdf تعداد صفحات:352 ...

30,000 تومان
13,500 تومان

فلوکس فایل

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما