• عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید

جدیدترین محصولات فایلی

حل المسائل انتقال جرم تریبال

حل المسائل انتقال جرم تریبال

حل المسائل انتقال جرم تریبال حل المسائل انتقال جرم تریبال در 229 صفحه با فرمت pdf ...

12,000 تومان
10,800 تومان

کتاب Nonlinear Programming Theory and Algorithms

کتاب Nonlinear Programming Theory and Algorithms

کتاب Nonlinear Programming Theory and Algorithms کتاب Nonlinear Programming Theory and Algorithms در 869 صفحه با فرمت pdf ...

12,000 تومان
10,800 تومان

جزوه پایگاه داده ها رانکوهی

جزوه پایگاه داده ها رانکوهی

جزوه پایگاه داده ها رانکوهی جزوه پایگاه داده ها رانکوهی  در 46 صفحه بافرمت pdf ...

8,000 تومان
7,200 تومان

کتاب حقوق مدنی 8 مولف سید حسن امامی

کتاب حقوق مدنی 8 مولف سید حسن امامی

کتاب حقوق مدنی 8 مولف سید حسن امامی کتاب حقوق مدنی 8 مولف سید حسن امامیجلد سوم در 258 صفحه با فرمت pdf ...

13,000 تومان
11,700 تومان

کتاب آسیب شناسی ورزشی مولف دکتر رفیع

کتاب آسیب شناسی ورزشی مولف دکتر رفیع

کتاب آسیب شناسی ورزشی مولف دکتر رفیع کتاب آسیب شناسی ورزشی مولف دکتر رفیع در 96 صفحه با فرمت pdf ...

8,000 تومان

تشریح المسائل اصول اساسی و محاسبات در مهندسی شیمی هیمل بلاو(نسخه هفتم)

تشریح المسائل اصول اساسی و محاسبات در مهندسی شیمی هیمل بلاو(نسخه هفتم)

تشریح المسائل اصول اساسی و محاسبات در مهندسی شیمی هیمل بلاو(نسخه هفتم) تشریح المسائل اصول اساسی و محاسبات در مهندسی شیمی هیمل بلاو(نسخه هفتم)در 454 صفحه با فرمت pdf ...

12,000 تومان

جزوه یا خلاصه اقتصاد صنعتی مولف فرهاد خدادادکاشی

جزوه یا خلاصه اقتصاد صنعتی مولف فرهاد خدادادکاشی

جزوه یا خلاصه اقتصاد صنعتی مولف فرهاد خدادادکاشی جزوه یا خلاصه اقتصاد صنعتی مولف فرهاد خدادادکاشی در 219 صفحه با فرمت pdf ...

10,000 تومان

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی و علم مواد ویلیام کلیستر – ویرایش نهم

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی و علم مواد ویلیام کلیستر – ویرایش نهم

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی و علم مواد ویلیام کلیستر – ویرایش نهم حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی و علم مواد ویلیام کلیستر – ویرایش نهم در 20 صفحه با فرمت pdf ...

8,888 تومان

جزوه اصول مهندسی برق (سال۹۶)استاد مشهدی

جزوه اصول مهندسی برق (سال۹۶)استاد مشهدی

جزوه اصول مهندسی برق (سال۹۶)استاد مشهدی جزوه اصول مهندسی برق (سال۹۶)استاد مشهدی در 39 صفحه با فرمت pdf ...

8,500 تومان

حل تمرین انتقال جرم و عملیات واحد کلسون ریچاردسون‌ جلد دوم و سوم

حل تمرین انتقال جرم و عملیات واحد کلسون ریچاردسون‌ جلد دوم و سوم

حل تمرین انتقال جرم و عملیات واحد کلسون ریچاردسون‌ جلد دوم و سوم حل تمرین انتقال جرم و عملیات واحد کلسون ریچاردسون‌ جلد دوم و سوم در 342 صفحه با فرمت pdf ...

12,000 تومان

حسابداری مدیریت - هزینه یابی کیفیت دکتر عبداله آزاد - حسابدار رسمی

حسابداری مدیریت - هزینه یابی کیفیت دکتر عبداله آزاد - حسابدار رسمی

حسابداری مدیریت  هزینه یابی کیفیت دکتر عبداله آزاد - حسابدار رسمی حسابداری مدیریت - هزینه یابی کیفیت دکتر عبداله آزاد - حسابدار رسمی در 34 صفحه با فرمت pdf ...

5,000 تومان

جزوه کتاب زبان تخصصی برق منوچهر حقانی

جزوه کتاب زبان تخصصی برق منوچهر حقانی

جزوه کتاب زبان تخصصی برق منوچهر حقانی جزوه کتاب زبان تخصصی برق منوچهر حقانی در 250 صفحه با فرمتpdf ...

10,000 تومان
9,500 تومان

فلوکس فایل

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما